Uppdaterat

 

Stöd Keeshondringen

 

Hem

Om klubben

Styrelsen

Avdelningar

Avelskommitte

Utställningar

Uppfödare

Valphänvisning

Omplaceringar

Galleri

Länkar

 

Keeshondposten

 

 

 

 

         

Vill du nå oss i styrelsen så mejla oss på styrelsen@keeshondringen.se

Keeshondringen är en rasklubb som bildades år 1965. Den är ansluten till SSUK: Svenska Spets- och Urhundsklubben, som ingår i Svenska Kennelklubben.  

KEESHONDRINGEN har i dag ca 270 medlemmar.

Tre gånger om året utkommer klubbens tidning Keeshondposten.

Medlemsavgiften 2022 är 350kr. Många uppfödare sponsrar sina valpköpares medlemskap första året. Du kan även vara familjemedlem vilket kostar 100kr. Det finns uppskattningsvis 1000 keeshondar i Sverige

Länkar 

Fullt betalande medlem 350kr: https://hundar.skk.se/Medlemsguiden/

Familjemedlem 100kr:  https://hundar.skk.se/medlemsguiden?RequestStartgrupp=1

Här kan du anmäla en adressändring samt avsluta eller förändra ditt medlemskap i Keeshondringen. Du kan också anmäla dig här som medlem om du av någon anledning inte kan göra det via medlemsguiden direkt t.ex. om du saknar ett svenskt personnummer: https://goo.gl/SgizT4

Länk för Er uppfödare som vill betala in för valpköpsmedlemskap. 1 års valpmedlemsskap i Keeshondringen kostar 80kr/valp: https://goo.gl/dfDzYm

Årligen arrangeras en utställning som kan vara officiell eller inofficiell. I de två olika geografiska avdelningarna anordnas mindre utställningar och medlemsträffar. Årets på utställningar vinstrikaste keeshond, utses sedan 1967 och flera  vandringspris (även i lydnad och agility) utdelas på klubbens årsmöte som vanligen hålls i maj månad.  

Vill du bli medlem?

Kontakta klubbens sekreterare eller någon i styrelsen, se Styrelsen. Så får ni en betalnings avi med medlemskort och nummer eller använd ovanstående länkar.

Välkommen!!

  Vi finns även på Facebook.

 

   

Utställningar

Lydnad

Viltspår/Bruks

Agility

Rallylydnad

Freestyle

Årets Kees

Vandringspris

Nya titlar

BPH Utförda

 

Årsmöten

 

För medlemmar