Hem

Om klubben

Styrelsen

Avdelningar

Avelskommitte

Utställningar

Uppfödare

Valphänvisning

Omplaceringar

Avelshanar

Galleri

Länkar

 

Keeshondposten

 

 

 

 

         

Keeshondringen är en rasklubb som bildades år 1965. Den är ansluten till SSUK: Svenska Spets- och Urhundsklubben, som ingår i Svenska Kennelklubben.  

KEESHONDRINGEN har i dag ca 150 medlemmar.

Fyra gånger om året utkommer klubbens tidning Keeshondposten.

Medlemsavgiften är 300 kr 2017.

Man kan även teckna en prenumeration på tidningen utan att vara medlem för 175 kr per år. Många uppfödare sponsrar sina valpköpares medlemskap första året. Du kan även vara familjemedlem vilket kostar 55kr. Det finns uppskattningsvis 1000 keeshondar i Sverige. 

Årligen arrangeras en utställning som kan vara officiell eller inofficiell. I de fyra olika geografiska avdelningarna anordnas mindre utställningar och medlemsträffar. Årets på utställningar vinstrikaste keeshond, utses sedan 1967 och flera  vandringspris (även i lydnad och agility) utdelas på klubbens årsmöte som vanligen hålls i maj månad.  

Vill du bli medlem?

Kontakta klubbens sekreterare eller någon i styrelsen, se Styrelsen. så får

 ni en betalnings avi med medlemskort och nummer.

Välkommen!!

 

   

Utställningar

Lydnad

Viltspår/Bruks

Agility

Rallylydnad

Freestyle

Årets Kees

Vandringspris

Nya titlar

 

Årsmöten

 

För medlemmar